Αποτελέσματα αγώνων

2016

21 Φεβρουάριος 2016 Titans' Clash 1ος αγώνας 1:8 Buggy
28 Φεβρουαρίου 2016  Speedhunters 1ος αγώνας 1/10 On Road IC Nitro
24 Απριλίου 2016 Titans' Clash 2ος αγώνας 1:8 Buggy
15 Μαΐου 2016 Speedhunters 2ος αγώνας 1/10 On Road EP Nitro
26 Ιουνίου 2016 Titans' Clash 3ος αγώνας 1:8 Buggy
11 Σεπτεμβρίου 2016 Titans' Clash 4ος αγώνας 1:8 Buggy
16 Οκτωβρίου 2016 Titans' Clash 5ος αγώνας 1:8 Buggy

 

2015

26 Απρίλιος 2015 ZRC 1/4 - 1:10 Nitro On Road
10 Μάιος 2015 ZRC 1/4 - 1:8 Nitro Off Road
24 Μάιος 2015 ZRC 1:5 LS
14 Ιούνιος 2015 ZRC 2/4- 1:8 Nitro Off Road
11 Οκτώβριος 2015 ZRC 3/4 - 1:8 Nitro Off Road
15 Νοέμβριος 2015 ZRC 4/4 - 1:8 Nitro Off Road
13 Δεκέμβριος 2015 Speedhunters 1/10 On Road EP
13 Δεκέμβριος 2015 Speedhunters 1/10 On Road IC Nitro